ค้นหาข้อมูล
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 การไฟฟ้า  ประเภทสัญญา
select
       
Export to Excel
สถานะโรงไฟฟ้า IPPโรงไฟฟ้า SPPโรงไฟฟ้า VSPPโรงไฟฟ้า พพ.โรงไฟฟ้า PEAรวมโรงไฟฟ้าทั้งหมด
 โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)
ยื่นคำขอแต่ยังไม่ได้ตอบรับซื้อ00.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.000
ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA1540.000540.000594,123.7203,130.11065262.095235.1752930.13930.03900.0000.0001544,955.9543,935.324
เซ็น PPA แล้ว ยังไม่ COD00.0000.000311,927.8171,387.960187950.177879.87600.0000.00000.0000.0002182,877.9942,267.836
COD แล้ว1619,503.73817,648.50016314,040.4399,383.5651,0205,438.0634,129.3942231.80331.803923.85023.8501,23039,037.89331,217.112
ยกเลิกตอบรับซื้อ00.0000.00014597.500524.270140430.191379.03520.1400.13500.0000.0001561,027.831903.440
ยกเลิกแบบคำขอ00.0000.00010411,693.97910,805.3065232,219.6361,831.21410.2750.27000.0000.00062813,913.89012,636.790
ยกเลิกสัญญา93,273.7803,025.430683,036.2201,500.1006704,075.1763,265.503613.63013.43000.0000.00075310,398.8067,804.463
โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาคดี00.0000.00000.0000.00013.0003.00000.0000.00000.0000.00013.0003.000
โครงการที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์00.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.000
รวม2623,317.51821,213.93043935,419.67526,731.3112,60613,378.33710,723.1976075.98775.677923.85023.8503,14072,215.36758,767.965

หมายเหตุ ไม่รวมโครงการ โซล่าร์ภาคประชาชน
 วันที่บันทึกข้อมูลล่าสุด
 กฟผ.  11/06/2567
 กฟภ.  02/07/2567
 กฟน.  22/04/2567
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907